Terugverdientijd van zonnepanelen

Terugverdientijd van zonnepanelen en zonnesystemenBerekenen de terugverdientijd van zonnepanelen

Hoe berekent ADDSUN de terugverdientijd van zonnepanelen? Dit is een vraag die wij vaker te horen krijgen op deze pagina vindt u stap voor stap de bijbehorende uitleg. De berekeningen zijn deels gebaseerd op feiten, deels op aannames. Zijn er parameters die u graag veranderd zou zien in de berekeningen voor uw terugverdientijd dan kunnen wij dit voor u doen. Aan de hand van deze pagina bent u eventueel ook zelf instaat de terugverdientijd voor uw situatie te berekenen.

Factoren die van invloed zijn op de terugverdientijd van zonnepanelen

Er zijn drie hoofdgroepen die van invloed zijn op de berekeningen van de terugverdientijd:

Opbrengst factor kWp versus kWh

een kWp (kilowattpiek) is de eenheid waar potentiële energieproductie van een zonnepaneel in wordt uitgedrukt. De zonnepanelen welke ADDSUN aanbied leveren afhankelijk van de grote 205Wp (80x158cm) of 250Wp(99x165cm) de zonnepanelen leveren deze hoeveelheid energie als er 1000Watt licht per vierkante meter op het aardoppervlak valt. Aangezien dit niet altijd het geval is, is het belangrijk te weten hoeveel energie de zon jaarlijks aan uw Zonne installatie levert.

De jaarlijks potentiele zonne-energie is afhankelijk van:

• de geografische positie; rond de evenaar is er namelijk veel meer zonne-energie dan op de poolgebieden.

• de oriëntatie t.o.v. de zon; de zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. Dit betekend dat een dak op het zuiden vrijwel de hele dag directe zon-instraling heeft terwijl een dak op het noorden nooit direct zonlicht zal ontvangen. De energie in direct zonlicht is vele malen groter dan in indirect zonlicht.

• de hellingshoek van het dak/ de opstelling; als de zon loodrecht op het oppervlak instraalt ontvangt het oppervlak het maximale aantal zonnestralen en dus ook de maximale hoeveelheid energie. Afhankelijk van de geografische positie en de oriëntatie t.o.v. de zon is er een optimale hellingshoek. Een afwijking van dit optimum is niet erg, maar resulteert wel in een lagere productie. Zoals u ziet in de tekening ontvangt het staande paneel alle vier de zonnestalen terwijl het liggende paneel slechts twee stralen zou ontvangen.

uw opbrengst berekenen met PVGIS

om nu uit te rekenen hoeveel kWh een zonnepaneel in uw situatie zal produceren zijn er enkele tabellen van het KNMI en formules nodig. Deze berekening is op een webpagina van de Europese commissie heel handig uit te voeren. Het voordeel hiervan is dat deze website geheel onafhankelijk is. De berekeningen zijn dus realistisch. Hier vindt u meer uitleg over PVGIS

Actuele Energieprijs en energieprijsstijging

De actuele energieprijs is het bedrag dat u per kWh aan de energiemaatschappij moet betalen. Dit zijn de variabel energie kosten. Met een zonnesysteem kunt u geen vastrechtkosten besparen. Het tarief per kWh bestaat uit drie onderdelen:

• Leveringstarief: dit is het tarief dat de energiemaatschappij in rekening brengt voor het leveren van een kWh. Momenteel ongeveer €0,08/kWh

• De energie belasting , dit zijn accijnzen voor het gebruik van stroom. In 2013 €0,114/ kWh

• De Btw; de 21% Btw wordt berekend over de som van het leveringstarief en de energiebelasting

De langgemiddelde energieprijsstijging is volgens de CBS statistieken 8% per jaar. Wij rekenen hiermee in de terugverdientijd. Vind u dit aan de hoge kant? Dan kunt u of kunnen wij met een door u aangegeven percentage de terugverdientijd (her) berekenen.

Investering en eventuele financiële voordeelregels

De investering is het totaalbedrag inclusief btw dat u op de offerte vindt. De eventuele financiële voordelen (zoals btw aftrek, investeringsaftrek of eventuele subsidies) kunt u van het totaal bedrag aftrekken. Daarna weet u wat de echte kosten zijn die u wenst terug te verdienen.

Als voorbeeld:

Indien de btw terug is te vorderen dan zijn de kosten die uw terug moet verdienen gelijk aan de systeemprijs excl. Btw

opbrengstreductie

de producent garandeert dat de panelen tot het 25e jaar nog 80% van de oorspronkelijke productie zullen realiseren. Dit betekend dat het systeem ieder jaar 0,8% minder productie zal leveren.

Berekenen van de terugverdientijd

Aan de hand van de gevonden informatie kunnen we nu de terugverdientijd berekenen. We hebben:

1) De opbrengst berekend van het systeem in §1.1: 2.340kWh

2) Het actuele energietarief bepaald in §1.2: € 0,235/ kWh

3) De energieprijsstijging benoemd in §1.2: 8% per jaar

4) De terug te verdienen kosten bepaald in §1.3 €3636,36

5) Jaarlijkse opbrengst reductie bepaald in §1.4 0,8% per jaar

Berekenen van de opbrengst

Om de terugverdientijd te berekenen gaan we nu eerst bepalen wat de opbrengst per jaar is.

De opbrengst in jaar 1 = 2,340kWh x 0,235= € 549,90

de opbrengst in de daaropvolgende jaren wordt jaar op jaar vermeerderd met 8%-0.8%= 7,2%

opbrengst in jaar2 = €549,90×1,072=€589,49 opbrengst in jaar3 = €589,49×1,072=€631,94

aangezien het terug te verdienen bedrag € 3636,36 bedraagt ziet u dat de terugverdientijd tussen de 5 en 6 jaar ligt.