SDE regeling

Rijksdienst voor ondernemend nederlandSDE regeling voor zonnestroom

De Stimuleringsregeling duurzame energieproductie ondersteund ondernemers bij het opwekken van duurzame energie. De Rijksdienst van ondernemend Nederland heeft als doel hiermee ons land duurzamer te maken. Dit door meer elektriciteit, gas en warmte te produceren uit hernieuwbare energiebronnen. Dit kan middels biomassa, Geothermie, water, wind en zon. De subsidie regeling is voor heel ondernemend Nederland. Van het midden en klein bedrijf (mkb) tot grote bedrijven, instellingen en non-profit organisaties. ADDSUN helpt u graag met de aanvraag van de SDE regeling.

Hoe werkt de subsidieregeling (SDE+)

Duurzame energie opwekken is vaak duurde dan het opwekken van “gewone” grijze energie, uit fossiele brandstoffen. Daarom vergoed de overheid met de SDE+ regeling het verschil van kosten van opwekken tussen groene/ duurzame en grijze energie. Het is een subsidie voor de hoeveelheid opgewekte energie met een looptijd van meerde jaren.

De Stimuleringsregeling duurzame energieproductie ondersteund ondernemers bij het opwekken van duurzame energie. De Rijksdienst van ondernemend Nederland  heeft als doel hiermee ons land duurzamer te maken. Dit door meer elektriciteit, gas en warmte te produceren uit hernieuwbare energiebronnen. Dit kan middels biomassa, Geothermie, water, wind en zon. De subsidie regeling is voor heel ondernemend Nederland. Van het midden en klein bedrijf (mkb) tot grote bedrijven, instellingen en non-profit organisaties.

Hoe werkt de subsidieregeling (SDE+)

Duurzame energie opwekken is vaak duurde dan het opwekken van “gewone” grijze energie, uit fossiele brandstoffen. Daarom vergoed de overheid met de SDE+ regeling het verschil van kosten van opwekken tussen groene/ duurzame en grijze energie. Het is een subsidie voor de hoeveelheid opgewekte energie met een looptijd van meerde jaren.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen

De hoeveelheid subsidie hangt onder andere af van de ontwikkelingen van de grijze energieprijs. De kostprijs van grijze energie wordt jaarlijks vastgesteld. Hoe hoger deze kostprijs, hoe minder subsidie u krijgt, u ontvangt immers meer van het elektriciteitsbedrijf. De subsidie vergoedt het verschil tot een bepaalde ondergrens, de basis energieprijs. Als de kostprijs voor grijze energie gelijk of lager is dan de basis enerigeprijs neemt de subsiedie niet verder toe. Hoeveel subsidie u krijgt hangt ook af van wanneer u de subsidie aanvraagt. Een jaar is opgedeeld in meerdere fase met elk een uiterste indiendatum. Hoe later u de aanvraag in het jaar doet, hoe hoger de subsidie is die u kunt krijgen.

Voor elke technologie voor de productie voor warmte elektriciteit of gas geldt een eigen maximum basis bedrag.

De hoeveelheid subsidie hangt onder andere af van de ontwikkelingen van de grijze energieprijs. De kostprijs van grijze energie wordt jaarlijks vastgesteld. Hoe hoger deze kostprijs, hoe minder subsidie u krijgt, u ontvangt immers meer van het elektriciteitsbedrijf. De subsidie vergoedt het verschil tot een bepaalde ondergrens, de basis energieprijs. Als de kostprijs voor grijze energie gelijk of lager is dan de basis enerigeprijs neemt de subsiedie niet verder toe. Hoeveel subsidie u krijgt hangt ook af van wanneer u de subsidie aanvraagt. Een jaar is opgedeeld in meerdere fase met elk een uiterste indiendatum. Hoe later u de aanvraag in het jaar doet, hoe hoger de subsidie is die u kunt krijgen.

Voor elke technologie voor de productie voor warmte elektriciteit of gas geldt een eigen maximum basis bedrag.