Regeling teruglevering

Regeling teruglevering slimme meterRegeling teruglevering

De zonnepanelen wekken ook elektriciteit op als u niet thuis bent. Dan levert u elektriciteit terug aan het lichtnet. In Nederland heeft de overheid vastgesteld dat terugleveren van elektriciteit door particulieren afgerekend moet worden tegen dezelfde prijs als zij zelf moeten betalen. Dit geldt hooguit voor het aantal kilowatturen dat men zelf gebruikt, en daarnaast tot maximaal 3000 kWh/jaar. De meeste elektriciteitsbedrijven staan overigens toe dat u tot 5000 kWh/jaar terug levert, en soms ligt de grens nog hoger. Het gevolg is dat u het beste kunt kiezen voor een systeem met zonnecellen dat overeenkomt met uw gebruik en onder de 5000 kWh/jaar blijft.

 

Liander meldt het volgende over de vergoeding voor teruglevering:

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding (ook wel de salderingsregeling genoemd), moet uw meter geschikt zijn voor het meten van teruggeleverde energie. Hiervoor is een teruglevermeter geschikt. Een teruglevermeter is een digitale tweerichtingenmeter. De meter registreert de energie die u teruglevert aan het net en/of afneemt van het net.

Wilt u in aanmerking komen voor de vergoeding (uw verbruik wordt verminderd met uw teruglevering), dan moet u contact opnemen met onze Klantenservice Kleinverbruik .

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw overeenkomst met uw leverancier voor elektriciteit. Uw leverancier kan u hier meer over vertellen.

Aanvullend op de bovenstaande werkwijze van Liander meldt NUON:

Een keer per jaar wordt de jaarnota opgemaakt met alleen uw verbruik. Zes tot acht weken daarna wordt er handmatig een creditfactuur gemaakt waarin datgene wordt gecrediteerd wat u heeft teruggeleverd (tegen de op uw jaarnota vermelde tarieven).