Milieu voordeel zonnepanelen

 

mileu voordeel zonnepanelenMilieu voordeel zonnepanelen

 

In het nieuws hoor je met enige regelmaat dat op milieuconferenties afspraken gemaakt worden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.Veel aandacht gaat daarbij uit naar de CO2 gassen. Voor de systemen die ADDSUN aanbiedt is vast te stellen hoeveel vermindering van CO2 ze kunnen realiseren.Berekening kan op basis van een gemiddelde uitstoot door de elektriciteitscentrale van 0,568 kg CO2 gas per kWh.

zonnepanelen CO2 besparingstabel   CO2 besparing zonnesystemen